Sunday, 16 December 2012

powerpoint kelas makanan


Video Pengajaran Subjek Sains Bab Nutrisi


Jadual Penentu Kandungan


Jadual Penentuan Kandungan PelajaranMata Pelajaran                                    : Sains
            Tarikh/Hari                                           : 17 nov  2012/ sabtu
            Masa                                                    : 8,00 am- 8.45 am (45 minit)
            Tingkatan                                             : 2 SETIA
            Bilangan Pelajar                                   : 28 orang
            Tajuk                                                    : Nutrisi
            Sub Tajuk                                            : Kelas MakananLangkah / aktiviti
Pengetahuan dan Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Konsep/istilah
Teori/prinsip
Kaedah/kemahiran
Fakta

-Set Induksi : 
Memulakan topik pengajaran dengan menayangkan video nyanyian bertajuk ’makanan’.                   
-guru bersoal  jawab dengan pelajar mengenai video yang ditayangkan.   
Penyoalan, Interpretasi videoAplikasi makanan dalam kehidupan harian


Langkah 1 :
Menyenaraikan tujuh kelas makanan.


Memberi penerangan istilah tujuh kelas makanan iaitu ;
Vitamin, garam mineral, lemak, karbohidrat, serat, protein, dan air.

Kaedah penerangan


Makanan terdiri daripada tujuh kelas
Langkah 2 :
Memberi penerangan mengenai contoh, fungsi dan kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat


Memberi penerangan istilah makanan karbohidrat, protein dan serat.

Kaedah Penerangan


Karbohidrat, protein dan serat adalah contoh kelas makanan.

       
Manusia memerlukan karbohidrat, protein dan serat dalam makanan.


Langkah 3 :
Aktiviti berkumpulan
1.    Kumpulan merah; karbohidrat
2.    Kumpulan biru; protein
3.    Kumpulan hijau; serat

          
Pembentangan mengenai contoh, fungsi dan kesan kekurangan 3 kelas makanan tersebut.
  
Kaedah kumpulan dan pembentangan

Kerjasama dalam kumpulan


Langkah 4:
Penilaian
-Aktiviti individu
-       kuiz
   
Kaedah kuiz

Aplikasi konsep semasa menjawab soalan kuiz


Langkah 5
Aktiviti pemulihan dan pengayaan
-        Pemulihan: ulang balik konsep
-       Pengayaan: Latihan
               Pengukuhan
Langkah 6:
Penutup

          X
Rumusan istilah dalam tajuk ini.
   X
Kaedah penerangan
dan soal jawab.X
Mengamalkan pengambilan makanan seimbang dalam kehidupan harian.

  X
Pengambilan makanan yang betul dalam diet harian.

Huraian Sukatan Pelajaran


Sila klik di link ini untuk mendapatkan Huraian Sukatan Pelajaran bagi Tajuk ini.

Huraian Sukatan Pelajaran

Power Point Kelas Makanan


Sila klik link di bawah untuk dapatkan slide power point Kelas Makanan


http://www.slideshare.net/NurulHuda54/powerpoint-kelas-makanan

SET INDUKSI

Video Makan- Lagu Jalil Hamid